FAQ items aan het laden...

Zonnepanelen

Home/Zonnepanelen
Zonnepanelen2018-11-29T11:01:41+00:00

Nova Terra Energy zonnepanelen

We noemen het zonnepanelen. Een juistere benaming zou zijn zonne-energiecollectoren en –omzetters. Maar dat krijgt natuurlijk bijna niemand probleemloos uitgesproken. We houden het hier dus op zonnepanelen.

Zonnepanelen zetten de energie die de zon uitstraalt via een zogeheten omvormer om in elektriciteit. De zonnecellen die de zonnestralen opvangen zijn de afgelopen jaren steeds beter geworden qua rendement en betrouwbaarheid. In de recent geformuleerde mondiale klimaatdoelstellingen speelt zonne-energie een prominente rol.  Veel gemeenten in ons land subsidiëren daarom de aanschaf van zonnepanelen. Het is daardoor voor zowel particulieren als bedrijven echt interessant om voor de energieopwekking om te schakelen op zonnepanelen. Immers, door plaatsing van twaalf tot veertien panelen op een dak (dat voldoende zonlicht opvangt, dat wel) kan tot wel 75% van de behoefte van een gemiddeld huishouden aan elektriciteit gerealiseerd worden  En dat betekent een relatief korte terugverdientijd.

Hier volgt een aantal veelgestelde vragen over zonnepanelen met korte maar vermoedelijk wel duidelijke antwoorden. Mocht u meer willen weten, dan zullen we u graag telefonisch of via E-mail van dienst zijn.

U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier.

FAQ Zonnepanelen

Wie investeert in zonne-energie heeft allerlei vragen over het rendement, de aansluiting op het elektriciteitsnet, de subsidiemogelijkheden en dergelijke. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen met hun antwoorden.

Wat is het investeringsrendement van zonnepanelen?2018-11-27T17:00:23+00:00

Leveranciers van zonnepanelen spiegelen nog wel eens een te hoog rendement voor. Ze nemen veelal de afschrijving niet mee en ‘vergeten’ de onvermijdelijke jaarlijkse vermindering van opbrengst van de zonnepanelen. Die kunnen daardoor op den duur wel 20% aan rendement inboeten. Op de zonnepanelen van SolarWorld wordt door de fabrikant een vermogensgarantie van vijfentwintig jaar gegeven, namelijk dat over deze periode het rendement per jaar hooguit 0,7% afneemt. Hierna geldt bovendien een terugnamegarantie. En uiteraard is er ook een productgarantie: van tien jaar.

Dan is er ook nog de omvormer. Dit is het apparaat dat de door de zonnepanelen opgewekte stroom ontvangt via een kabel, vervolgens omzet in 220 Volt en daarna via een kabel in de meterkast afgeeft aan het elektriciteitsnet. De omvormer dient na tien tot vijftien jaar vervangen te worden, en dat vergt dus weer een investering (van circa hoeveel?). Maar daarover zegt menige leverancier niets…

Maar goed: als dit allemaal wél in de beschouwing wordt betrokken kan het rendement op de investering nog steeds 4-6% bedragen. En dat is een stuk lucratiever dan sparen!

Zit er subsidie op zonnepanelen? Kan ik de btw terugkrijgen?2018-11-27T17:00:49+00:00

De landelijke subsidieregeling bestaat allang niet meer. Wel zijn er lokale subsidies vanuit gemeentes. Overigens zijn zonnepanelen ook zonder subsidies rendabel. Dat geldt zeker als u bedenkt dat u de btw kunt terugvorderen. De btw op de aanschaf van de gehele installatie kunt u bij de Belastingdienst terugvorderen, ook als particulier. Na de terugvordering kunt u vragen om ontheffing van te betalen btw over de gegenereerde stroom.

Terugleveren en salderen van stroom: hoe werkt dat?2018-11-27T16:22:47+00:00

Als u op een bepaald moment meer stroom opwekt dan u verbruikt, dan kunt u stroom terugleveren aan het net. Uw meter loopt dan terug. Dit wordt dan verrekend met de stroom die u verbruikt als er minder stroom wordt opgewekt dan u verbruikt. Dit heet salderen. Sinds 1 juli 2013 mag er onbeperkt gesaldeerd worden. Let wel: dit geldt alleen voor kleinverbruikers.

Wat zijn de beste zonnepanelen?2018-11-27T16:23:49+00:00

Hoe goed zonnepanelen zijn blijkt uit testresultaten. In Duitsland bevindt zich een aantal zeer gekwalificeerde testinstituten. Overigens: een TÜV-keurmerk is op zichzelf genomen geen garantie  voor een goed zonnepaneel, dus in termen van vermogen, levensduur en rendement op investering. Het zegt namelijk alleen iets over de veiligheid – maar is natuurlijk wel zo belangrijk!

Wat kosten zonnepanelen?2018-11-27T16:24:35+00:00

Zonnepanelen schaft u aan inclusief de gehele installatie, daarin begrepen de omvormer en het benodigde bevestigingsmateriaal. Ook dient de installatie uitgevoerd te worden met bijbehorende aanpassingen aan de groepen in de meterkast. Wie het grootste deel van zijn stroom zelf wil opwekken, moet ervan uitgaan dat voor een gemiddeld huishouden van vier personen een investering van circa € 5000 nodig is. Het is daarbij wel van belang dat u een geschikt dak hebt, liefst redelijk gericht op het zuiden en met zo min mogelijk zogeheten schaduwobjecten zoals bomen en gebouwen.

Hoe zit het met de bekabeling en de omvormer?2018-11-27T16:25:31+00:00

De zonnepanelen worden door middel van een kabel aangesloten op de omvormer. Die omvormer kan op zolder geplaatst worden, maar een goed geventileerde ruimte verdient toch de voorkeur. De omvormer moet zelf namelijk ook koelen. Hoe beter de koeling, hoe hoger het rendement – en hoe langer de levensduur van de omvormer. Er moet nog wel een kabel van de zonnepanelen via de omvormer naar de meterkast worden aangelegd.

Is er sprake van schaduwobjecten of wilt u de zonnepanelen in meer dan één legrichting plaatsen, dan valt het inzetten van power optimizers te overwegen.

Hoeveel zonnepanelen kunnen er op mijn dak?2018-11-27T16:26:11+00:00

Dat is voornamelijk afhankelijk van de bruikbare oppervlakte (hoogte x breedte) van uw dak en de aanwezigheid van de schaduwobjecten. Op het dak van een gemiddelde woning is doorgaans plaats voor zestien tot twintig zonnepanelen. En dat is meestal ruim voldoende voor het doel dat men voor ogen heeft.

Wat dragen zonnepanelen bij in termen van duurzaamheid?2018-11-27T16:27:06+00:00

Dat is een heel goede vraag. Het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen zoals gas, olie en steenkool (en in sommige gebieden ook bruinkool) betekent een aanzienlijke belasting en dikwijls ook vervuiling van het milieu. Bovendien brengt de winning van deze brandstoffen vaak fysieke gevaren met zich mee, maar dat terzijde. Door meer zonne-energie te gebruiken brengen we de milieubelasting terug tot een minimum; een minimum dat nodig is voor de productie van zonnepanelen en de benodigde apparatuur.

Stijgt de waarde van mijn huis door zonnepanelen?2018-11-27T16:29:46+00:00

De waarde zal stijgen. Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig uw woning is. Met zonnepanelen zal uw energielabel beter zijn. De verwachting is dat de hoogte van het energielabel correspondeert met de waarde van uw woning en daarmee zal stijgen.

Leveren de zonnepanelen stroom als het bewolkt of koud is?2018-11-27T16:31:00+00:00

Ja, want een zonnepaneel zet licht om in stroom. Natuurlijk wekt u het meeste op, op een onbewolkte zomerse dag.

Ook in de winter werken uw zonnepanelen als ze niet besneeuwd of berijpt zijn. Zélfs op 21 december (de kortste dag van het jaar). Zonnepanelen werken namelijk op zonlicht, niet op temperatuur.

Go to Top