Over

Home/Over
Over2018-11-29T17:18:26+00:00

Over Nova Terra Holding

Nova Terra Holding is een smeltkroes van vakspecialisten en industrieën op gebied van duurzaamheid welke hoog in het Vaandel staat bij hen. De Nova Terra Holding is een verbindende factor tussen tussen de producenten, leveranciers, belangstellenden  en opdrachtgevers. Er wordt nauw samen gewerkt met overheids instellingen, bedrijfsleven, zorg- en ziekenhuisinstellingen en architectenbureau’s. Zowel in Nederland als in het buitenland en met name in Afrika, Zuid-Amerika, Azië en Oost-Europa waar duurzaamheid vaak nog in de kinderschoenen staat.

Missie

Nova Terra streeft ernaar om een daadwerkelijke bijdrage te leveren die leidt naar een schone en gezonde maatschappij die wij aan onze kinderen, kleinkinderen en volgende generaties kunnen overdragen. Hierin dient ook bescherming van flora en fauna. Wij vinden dat iedereen gelijke rechten moet hebben, de vrijheid om persoonlijke ontwikkeling en economische belangen na te streven, en daarnaast zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor de gevolgen van zijn handelen voor de maatschappij, klimaat, natuur & milieu. Nova Terra Holding wil individuen, organisaties en ondernemingen helpen de transitie te maken naar een schoon en gezond leefmilieu.

Mens, milieu en winst: onze drie-eenheid PPP (Planet People en Prosperities)

Onze aanpak is gebaseerd op de fundamentele overtuiging dat economische bedrijvigheid een positief effect moet en kan hebben op onze samenleving, het milieu & onze cultuur. Bij alles wat we doen, staat de drie-eenheid  “mens, milieu & winst (people, planet & profit)” centraal. Dit is duurzaam ondernemen. En het verklaart ook waarom we uitsluitend samenwerken met organisaties die eveneens een bijdragen leveren aan een duurzamere samenleving en maatschappij.

Wie zijn wij?

 Nova Terra Holding bestaat uit een aantal afdelingen:
 • Energy: Duurzame Energie.
 • Living: Duurzame interieur-inrichtingen en bouw van woningen voor tijdelijk en permanente bewoning.
 • Health Food: Biologische voedingsproducten.
Energy2018-11-28T20:36:53+00:00

Nova Terra Energy biedt innovatieve en duurzame oplossingen op het gebied van energie. Inzet: fors besparen op energiekosten – en dan met name de kosten van verwarming. Dat kan zodanig, dat op den duur  uw energierekening op nul uitkomt. Dit wordt in vaktermen energieneutraliteit genoemd. En dankzij het slim combineren van systemen kan uw woning of uw bedrijf binnen misschien wel vijf jaar energieneutraal verwarmd worden.

Living2018-11-28T20:37:15+00:00

Nova Terra Living oftewel Nova Terra Sustainable Living verzorgt duurzame interieur-inrichtingen en bouw van woningen voor tijdelijke en permanente bewoning.

Health Food2018-11-29T17:02:07+00:00

Nova Terra Health Foods biedt duurzame en biologische voedingsproducten aan. Duurzaam voedsel wordt gedefinieerd als voedsel waarbij tijdens de productie en verwerking meer rekening is gehouden met milieu, dierenwelzijn en/of sociale aspecten dan wettelijk verplicht is. Biologisch is één van de aspecten.

Wat doen wij?

Het bemiddelen, geven van informatie en mogelijk het daadwerkelijk leveren van producten en diensten op gebied van duurzaamheid in de ruimste zin des woords. Het daadwerkelijk bijstaan en assisteren om de transitie te laten slagen van organisaties en particulieren in schone energie, gezonde voeding en bouw.
Tevens bemiddelen wij bij de financiering van projecten om dit allemaal mogelijk te maken. Wij werken hierbij nauw samen met BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) en de Triodosbank. Deze laatste financiert tevens zon- en windenergie in ontwikkelingsgebieden.

Onze producten

De doelgroepen

 • Woningbouwsector voor bestaande en nieuwbouw woningen.

 • Schoolgebouwen

 • Sportclubgebouwen

 • Zorg- en ziekenhuisinstellingen

 • Monumentenpanden

 • Overheidsgebouwen

 • Staatsbosbeheer

 • Recreatiegebouwen

 • Open gebied voor veldopstellingen

 • Kantoor- en fabrieksgebouwen

Samenwerkingsverbanden

Nova Terra Holding werkt nauw samen met facilitaire diensten, organisaties en overheden om zo een breed vlak te kunnen gaan bewerken. Er is voortdurend overleg met bestuurders en directie om de transities naar duurzame energie mogelijk te maken. Er wordt ook nauw samengewerkt met de RVO.
Go to Top